Sunday, 1 June 2014

Bánh mì lức khai vị phết paté hạt bí chay / Whole Wheat Bread Appetizer with Raw Pumpkin Seeds Pâté


Chuẩn bị:

1 cái bánh mì đũa cả nguyên cám
1 quả cà chua 
mấy cọng rau mùi

Thực hiện

Thái bánh mỳ thành khoanh dầy khoảng 1 cm.
Phết paté hạt bí thuần chay lên từng lát.
Cà chua thái hạt lựu, rồi xếp khoảng 2-3 miếng lên trên.
Xếp 1 lá rau mùi lên trên cùng.
~~~~

Ingredients:

1 whole wheat baguette bread
1 tomato
coriander

Method:

Cut bread into slices about 1cm thick.
Spread vegan pumpkin seeds pâté over each slice.
Cut the tomato in beautiful little dices and line up about 2-3 pieces on top.
Place 1 coriander leaf over the top.

No comments:

Post a Comment